Gerhard Gous Attorneys


About Gerhard Gous Attorneys

Gerhard Gous Prokureurs is ‘n welbekende naam in die Stellenbosch eiendomsmark met ‘n rotsvaste reputasie wanneer dit kom by die lewering van ‘n professionele diens van hoogstaande gehalte wat gerig is op uitstekende en vriendelike kliëntediens om die ervaring so gerieflik en deursigtig as moontlik vir elke kliënt te maak.

Die aktesafdeling hanteer die registrasie van deeltitel en konvensionele oordragte, die registrasie van konvensionele en deelverbande, notariele dekkingsverbande, onderverdeling en konsolidasie aansoeke, die opening van deeltitelregisters en die opstel van eiendomsverwante ooreenkomste.

Ons firma se besigheidsetiek het dit nog altyd ten doel gestel om kliënteverhoudings te bou wat nie net vir die duur van een enkele transaksie sal hou nie, maar wat ‘n klient sal noop om weer en weer terug te kom omdat hy of sy verseker is dat sy belange hoog op prys gestel word en dat ons uit ons pad sal gaan om sy transaksie keer op keer so glad as moontlik te laat verloop.


Areas of Specialization

Property Law, Conveyancing, Litigation, Estates and Trusts, Family Law, Commercial Law, Company Law


Featured Attorneys
Contact Attorney
Physical Address
7 Ryneveld Plaza
Ryneveld Street
Loading

Your browser is out of date!

It looks like you are using an outdated version of Internet Explorer.

If you are using Internet Explorer 8 or higher, please verify that your Internet Explorer compatibility view settings are not enabled.

For the best browsing experience, update to the latest Version of Internet Explorer or try out Google Chrome or Mozilla Firefox.


Please contact our Property24 Support Team for further assistance. Tel. +27 (0)861 111 724